"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Saturday, September 10, 2005

Festival to reflect on golden era of Telugu cinema

Chennai: A festival of films of the Golden era- 1935-1965- of Telugu cinema, will be held here from tomorrow.

The festival, to be held on Sundays will screen nine popular films of yesteryears, Mr M S Murti and Mr B Nagesh Chairman and Founder president of the newly formed Indian Telugu Associaition, which is sponsoring the festival told newsmen here today.

The festival was organised to reflect on the high standards of film making set by the film artists of that era and reassure the Telugu film industry that it has a great future.

The nine films to be shown representing different genres were not only artistic, but were also very successful at the box office, proving that Telugu audiences respond good art.

They said the festival would open with the mythological film "Maya Bazar ", followed by "Bhakta Potana, "Swarga Seema", "Malleeswari", "Devadasu", "Pedda Manushulu", "Missamma", "Nartana Saala" and "Mooga Manasulu".

venue is Russian cultural centre and the entrace is free,they added.

They said during the interval some of the artistes associated with these films will be honoured.

Courtesy: NewKerala


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home