"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Saturday, August 27, 2005

Collectors Run For Telugu Translation!

Big heads in the state are bothering about the future of Telugu. Government also introduced official language commission (Adhikaara Bhaasha Sangham) long back and the position has seen many stalwarts in the crème. ABK Prasad is now in the office of Official Language Commission. It appears that whoever comes to the chair the plight has been same and steady.

26th was the last date to submit Ration Card applications. Majority of applicants are obviously middle and below middle class people who knows no English. But the applications, instructions, rules and regulations were given in English. When CV Padma Rao of Telugu Bhaashadyama Saikhya complained the same to government and concern authorities the decision was taken at top level and all the district collectors have got the things translated into Telugu at last. Well, it was on the last date of submitting applications.

What ABK Prasad is doing? Is a million dollar question?

Courtesy: GreatAndhra


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


2 Comments:

At 11:07 AM, Anonymous Anonymous గారు చెప్పినారు...

Your blog is great Collectables of interest - dog figurine I hope you enjoy dog figurine

 
At 6:47 PM, Blogger raybanoutlet001 గారు చెప్పినారు...

ray ban sunglasses outlet
jordan 8
ugg outlet
new england patriots jerseys
ralph lauren outlet
michael kors handbags
converse trainers
nike outlet
nike trainers
michael kors handbags
2017.8.16

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home