"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Monday, August 15, 2005

స్వతంత్ర దినోత్సవం శుభాకాంక్శలుఏ దేసమేగిన, ఎందుకాలిడిన

ఏ పీథమెక్కిన, ఎవ్వరేమనిన

పొగడరా! నీ తల్లి భూమి భారతిని

నిలుపరా! నీ జాతి నిండు గౌరవము.


స్వతంత్ర

దినోత్సవం

శుభాకాంక్శలు


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


1 Comments:

At 6:47 PM, Blogger raybanoutlet001 గారు చెప్పినారు...

michael kors outlet
coach outlet online
nike shoes
michael kors uk
hugo boss suits
coach outlet online
oakley sunglasses
michael kors handbags
nike free run
rolex replica watches
2017.8.16

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home