"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Friday, July 22, 2005

Telugu as official language

‘Telugu should not be neglected in the name of globalisation’
Saturday July 23 2005 00:00 IST

TIRUPATI: Andhra Pradesh official language commission chairman B K Prasad on Friday called on Telugu people to love their mother tongue.

Inaugurating the training programme on 'Telugu as an official language' at the Sri Venkateswara Employees Training Academy (SVETA) here, Prasad said it was necessary to find words equivalent to English for communication in the local language spoken by the majority.

He appreciated the neighbouring states of Tamil Nadu, Karnataka and Kerala for using their respective local languages for all purposes. It was not good to neglect the mother tongue in the name of globalisation, he said.

Necessary efforts should be made to impart education to children from first standard to tenth standard, from primary to high school level in Telugu, he said.

Telugu should be used from the secretariat level to the village level for official communication so that the language would remain in use with proper words coined for English words, he said.

TTD executive officer P V N Sarma in his address said that it would be difficult to implement Telugu as an official language for administrative purposes as people from various parts of the country and foreigners were involved in TTD's administration.

TTD joint executive officer N Mukteeswara Rao and SVETA director Bhuman, who spoke on the occasion, stressed the need for using Telugu for all practical purposes.

Prasad also released a book on the occasion. Later, he held a review meeting with TTD officials on the use of Telugu.

Courtesy: NewIndPress

***************

'Treat Telugu as official language in Government departments'
Friday July 22 2005 12:10 IST
TIRUPATI: Use of Telugu language should be implemented by all the Government departments in their official communication and the staff must be encouraged to follow the directions, A B K Prasad, chairman of Official Language Commission said.

Inaugurating a two-day training programme for employees of the Tirumala Tirupati Devasthanams (TTD), here on Thursday, he said the use of the native language must be implemented in small measures initially such as in the issue of notices, circulars and memos.

Similarly, the staff and employees in various cadres must also implement the use of Telugu in the inter-departmental communication.

He cited the example of various countries where the native tongue was spoken and foreign language was used sparingly to communicate with outsiders.

The chairman took exception to schools promoting languages, other than Telugu, at the primary class itself.

��The trend will percolate to the future generations where the native language will sound foreign,�� he said.

Speaking on the occasion, TTD Executive Officer APVN Sarma called on the TTD employees to use Telugu while communicating with their counterparts in other departments. ��Since the Tirumala hills attract thousands from different regions, other languages need to be spoken only while communicating with the pilgrims and to assist them,�� he said.

Later, A B K Prasad released a book titled �Karyalaya Padavali�, a book on the appropriate use of Telugu words in official communication.

Sri Venkateswara Employees� Training Academy (SVETA) director B S Reddy and TTD officials were present on the occasion.

Courtesy: NewIndPress


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home