"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Sunday, May 20, 2007

Malaysia: Association wants Telugu reinstated as exam paper

BUTTERWORTH: The Telegu Association of Malaysia is appealing to the Government to reinstate Telegu language as a paper in public examinations in secondary schools.

Its president, Dr Achaiah Kumar Rao, said the paper was dropped from the former Sijil Rendah Pelajaran examination (now replaced by Penilian Menengah Rendah) in 1993 because few students were sitting for it.

“But now, we have at least 800 students who attend Telugu classes in 40 government and Tamil schools nationwide," he said.

Courtesy: thstar.com.my


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


1 Comments:

At 6:50 PM, Blogger raybanoutlet001 గారు చెప్పినారు...

mlb jerseys
ralph lauren outlet
nike blazer
coach outlet
nike outlet
coach outlet
ugg boots
golden state warriors jerseys
kate spade sale
ugg boots

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home