"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Thursday, May 03, 2007

California celebrates Ugadi

Bay Area Telugu Association (BATA) celebrated the Sixth Annual Ugadi Telugu Mela and Youth Talent Show on March 24th at Sunnyvale Temple, California celebrating the “Sarvajit nama samvatsaram”. Sponsors included Remit2India.com, Ravi Tax Preparation Services and BharatFamily.com amongst others. The event was a huge success and drew a crowd of over 2000 people.

The Youth Talent Show has been consistently providing a platform for youth of Telugu origin living in the Bay Area to showcase their talents in music, dance and other fields. This year saw more than 90 entries with over 250 children across categories.

It was indeed memorable to see tiny tots singing classical and popular movie songs, playing musical instruments and dancing in front of a large gathering. The hall was well decorated and adorned with traditional Telugu toranalu and mango leaves leaving the audience with a distinct impression of celebrating Ugadi in Andhra Pradesh.

Several vendors such as Remit2India NRI Services, tax services, real estate promotors, Telugu TV channels, boutiques, mehendi etc were setup at the Mela and drew a huge crowd.

The finale was set to some fast foot tapping hits from recent movies leaving the audience clamouring for more. BATA has always been at the forefront of working on social and developmental projects since its inception. BATA announced a new social development project "Continuing College Education" on the auspicious occasion of Ugadi. This would enable economically unaffordable girl students an opportunity to pursue further education.

Courtesy: TOI


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home