"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Thursday, May 03, 2007

Saint-poet Annamayya's anniversary celebrated

It featured the rendition of about 200 of the poet's songs

CHENNAI: About 400 people sang `keerthanais' composed by saint-poet Annamayya at his 599th anniversary celebrations on Wednesday.

The celebrations featured the rendition of about 200 of the poet's songs during a marathon session that lasted nearly 10 hours. The event was jointly organised by the Indian Telugu Association, Chennai, and IIT Madras Telugu Samskruthika Samithi.

Commissioner of Land Reforms V. Varaprasada Rao distributed certificates presented by Andhra Pradesh Government Cultural Authority.

Thallapaka Meenalochani, the 12th descendant of Annamayya, participated.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


1 Comments:

At 4:45 AM, Blogger Veera Reddy Kesari గారు చెప్పినారు...

తెలుగు మాట...తేనె ఊట TELUGU...a language sweeter than honey.this is very nice....................................................may gd bless u to devalop this blog.
my id is: haiveer@gmail.com

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home