"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Saturday, April 14, 2007

Telugu e-books for free

HYDERABAD: A new website, www.vikasadhatri.org is offering Telugu e-books for free download. At present, it has 10 e-books on developmental issues like consumers rights, Panchayat Raj Act, and welfare schemes of Governments. The collection also has books on history and travelogues. All kinds of literature including stories, plays, poetry and compilation of essays will be added in future.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


2 Comments:

At 5:26 AM, Blogger Venk గారు చెప్పినారు...

It is a good beginning and we expect more books of this kind and more information of this kind....

 
At 7:30 PM, Blogger raybanoutlet001 గారు చెప్పినారు...

coach outlet store online
ugg boots
ralph lauren
nike outlet
nike free run
cheap jordan shoes
jordan 4
michael kors handbags
hugo boss suits
nike outlet
2017.8.23

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home