"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Thursday, November 30, 2006

ప్రజా పత్రిక to celebrate anniversary on Dec 9th

Rajahmundry: Praja Patrika, Telugu weekly, being published from last eight decades from Rajahmundry will celebrate its 80th anniversary on December 9.

A workshop on `ethics in journalism -- yesterday, today' will be conducted in the morning session of the anniversary and the actual function will be held in the evening, according to its editor S. Devi Sudarshan.

Ms. Devi Sudarshan said in a statement on Wednesday that academician and additional coordinator of Sarvasikha Abhiyan D.N. Murthy would be felicitated on the occasion.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


1 Comments:

At 9:13 PM, Blogger C.Bhargava Sarma గారు చెప్పినారు...

తీయని తెనల తెలుగు పలకక
ఇంగ్లిశువెంట పరుగులిడటం
ఇంట కమ్మని భోజనముండ
హోటళ్ళ కేగాబ్రకినట్లు భార్గవ
ఇలా నేను చాల వ్రాసాను వాటిని ఇక్కడ పబ్లిష్ చేద్దామనుకుంటున్నాను. భార్గవ శర్మ హైదరాబాద్

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home