"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Saturday, July 30, 2005

Chivukula Upendra does Telugus proud

B. Madhu Gopal

From Kavali in Nellore district to the New Jersey Assembly, Chivukula Upendra has gone a long way

VISAKHAPATNAM: An Andhra has been elected twice to the Assembly of New Jersey. Wonder what's so great in it?

The legislator Chivukula Upendra was elected to represent Constituency No.17 in New Jersey that has a population of 2.2 lakhs. The population includes 51 per cent whites, 19 per cent blacks, 11 per cent Spaniards and six per cent Indians.

It shows Mr. Upendra's popularity not only among the Indian population living in his constituency but also among the people of other races. It is all the more interesting that he won the election in September 2001 when the 9/11 attacks were still fresh in the minds of the people.

Hailing from Kavali in Nellore district, Mr. Upendra had his school and college education in Chennai.

Mr. Upendra was first elected Deputy Mayor of Franklin Township and later as its Mayor.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home