"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Thursday, October 09, 2008

AsiaNet lauches Telugu Entertainment Channel 'Sitara' in Andhra Pradesh

Asianet Television Network, a South India-based infotainment group, has made announcement about the launching of its Telugu entertainment channel ‘Sitara’ in Andhra Pradesh. 

Mr. Vijay Babu, Asianet Chief Operating Officer, said that the media Group would also launch a 24-hour news channel in the state by next month (Nov 2008).

Sitara will have a two-phase roll-out. During the initial phase of launching, the channel will air in-house content and blockbuster movies, whereas second part would see replacement of prime time films with soaps and reality shows. 

Mr. Babu also said that Sitara offers superior content supported by over a decade of experience in the South Indian market. 

“Andhra Pradesh viewers have traditionally been great admirers of cinema. It has always been an important quotient of television programming. Sitara has been aggressively acquiring new blockbuster and old favourites and has an impressive library to its credit,” he added. 

Sitara will be available on Hathway Cable & Datacom, which has a major presence in Hyderabad, and other cable networks. 

“We have signed up with Hathway for distribution. Within 20-30 days, we will reach across the whole of Andhra Pradesh. We have also done distribution deals for our upcoming news channel,” avers Babu.

Mr. Babu also said that the Group has also decided to increase its foothold in other southern states. 

Founded in Kerala over 18 years ago, Asianet is one of the first satellite television channels. It has Malayalam and Kannada entertainment channels.

Courtesy: TopNews


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home