"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Saturday, April 03, 2010

UGC Project in Telugu University

Rajahmundry, April 02: A socio-cultural literary index of writers from Godavari districts compiling their 1000 years of literary works would be undertaken through a special UGC project of Potti Sriramulu Telugu University.

Vice Chancellor Prof A Bhumaiah announced this presiding over the two-day literary meet of Godavari districts inaugurated at the Literary Centre of Telugu University at Bommuru near here.

He said the special project was approved under self assistance project with Rs 35 lakh UGC support. This project would be implemented in the coming five years requesting writers in the district to extend cooperation in this effort.

Many writers like Adikavi Nannaya ,who translated Mahabharata into Telugu and Madhunapantula Satya Narayan Sastry who wrote Andhra Puranam and others have made tremendous efforts in the field of Telugu literature, he said.

Prof B Satya Narayana, Vice Chancellor, Andhra University and in-charge Vice Chancellor Adikavi Nannaay University said that Telugu was a divine language and writers in Godavari districts have contributed to its and proved to be the main source of inspiration bringing revolution in the field of literature.

Courtesy: ZeeNews


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'